Arbeidsmediation - reïntegratietrajectenEen conflict met een collega op het werk of een conflict met uw werkgever kan veel stress en zorgen met zich meebrengen. U gaat met minder plezier naar uw werk, u presteert minder en ook thuis merken ze dat u niet lekker in uw vel zit. Wat ook weer extra spanningen oplevert.

Een conflictsituatie op het werk (met de werkgever) leidt veelal tot een verstoorde arbeidsrelatie. Met als gevolg dat uw dienstverband wordt beëindigd. Dit is één van de meest gekozen oplossingen in een dergelijke situatie, waarbij de rechter na het nodige duw- en trekwerk bepaalt op welke wijze betrokken partijen uit elkaar dienen te gaan. Dit leidt vaak tot een -voor beide partijen- onbevredigend resultaat. Immers: de werknemer verliest zijn baan, de werkgever kan op zoek naar een nieuwe arbeidskracht.

Een mediator kan uitkomst bieden en bemiddelen om in een vroeg stadium de arbeidsrelatie te herstellen. Het verbeteren van de onderlinge communicatie kan in veel gevallen al een eerste stap in de goede richting zijn om veel ‘oud zeer’ helpen op te lossen.

Op een arbeidsconflict zit niemand te wachten, de werknemer niet en ook de werkgever niet. Het brengt bijna altijd stress en veel negatieve energie en dito emoties met zich mee. Verzuim ligt dan op de loer. Veel arbeidskwesties en/of arbeidsconflicten zijn dan ook (deels) gerelateerd aan verzuim, soms, misschien zelfs vaak, is er een oorzakelijk verband. Naar de bescheiden mening van Anders dan Rechtspraak is het bij arbeidsconflicten zo, dat eerder starten met het oplossen hiervan leidt tot sneller, vaker, makkelijker en beter resultaat.