Preventieve coachingUit onderzoek is gebleken dat medewerkers na preventieve coaching minder problemen ervaren in de balans tussen werk en privé balans en dat ze minder vermoeid raken. Hun arbeidstevredenheid neemt toe bij preventieve coaching en de kans op een burn-out vermindert.

Een korte, intensieve en actiegerichte coachmethode brengt medewerkers weer in verbinding met hun motivatie en hun verantwoordelijkheid. Medewerkers leren kritisch naar zichzelf te kijken, hun gedrag aan te passen en de verantwoordelijkheid te nemen voor eigen keuzes. Dat levert positieve resultaten op voor zowel de medewerker als de werkgever. Veel medewerkers geven ook aan zich beter op hun plek te voelen in de organisatie na preventieve coaching. Ook weten ze daarna beter invulling te geven aan het omgaan met eigen en andermans frustraties en hebben een veel beter inzicht in hun eigen functioneren.

Ook de reacties van werkgevers zijn positief. Werkgevers geven aan dat preventieve coaching langlopende energievretende kwesties voorkomt en dat er in korte tijd zichtbare positieve resultaten zijn geboekt. Werkgevers krijgen weer de beschikking over positief ingestelde en bewuste medewerkers, die voor zichzelf weer volop kansen zien. Daarnaast liggen de kosten van preventieve coaching veel lager dan die van ziekteverzuim of de werving en selectie van nieuw personeel.

Anders dan Rechtspraak kan bedrijven helpen in het behouden van waardevolle medewerkers en het productief houden van medewerkers. Dit doen wij door middel van:
1-het begeleiden van individuele medewerkers
2- conflictbegeleiding en bemiddeling
3- begeleiding van leidinggevenden
4- begeleiding van teams