ScheidingsbemiddelingHet eindigen van een relatie is vaak een bijzonder emotioneel proces. Allerlei emoties zoals woede, frustratie en/of verdriet voeren de overhand en laten mensen reageren op een manier die ze eigenlijk liever niet willen. Daardoor lopen situaties uit de hand en mondt de situatie veelal uit in een zogenoemde vechtscheiding.

Als er ook nog eens (minderjarige) kinderen bij betrokken zijn, wordt een echtscheiding helemaal een zwaar proces; het behartigen van het belang van de kinderen is immers een extra factor waar ernstig rekening mee gehouden dient te worden. Omdat wij ambassadeur van Villa Pinedo zijn, ligt voor ons in elke (echt)scheiding de prioriteit bij het borgen van de belangen van uw kinderen. Neemt u ons in dergelijke gevallen niet kwalijk niet volledig onpartijdig te kunnen zijn. In deze gevallen zijn wij namelijk zeer partijdig. Partijdig aangaande de belangen van de kinderen…

Een (scheidings)mediator kan u helpen bij het voorkomen -of het oplossen- van een conflict tijdens een echtscheiding. Zo kunt u samen met uw voormalige partner aan een oplossing werken die voor alle partijen tot het beste resultaat leidt. Dit betekent niet automatisch water bij de wijn, maar een alternatief op maat waarin alle betrokken partijen zich kunnen vinden. Een dergelijke oplossing is volledig toegespitst op de wensen van alle betrokkenen en is altijd beter dan een geforceerde oplossing van een rechter. De mediator helpt u naast de exploratie van de emoties tevens bij de afwikkeling en het ontbinden van het huwelijk en/of samenwonen, zodat iedereen zich sneller kan richten op de nieuwe toekomst!

Voor zeer uitgebreid informatie met betrekking tot alles wat te maken heeft met (echt)scheidingen hebben wij een apart platform ingericht. U vindt hierop informatie over relatieproblemen, scheidingen, de gevolgen voor kinderen en (groot)ouders. Klik hier om naar het Nationaalscheidingsplatform.nl te gaan.